In de aftermatch van het World Economic Forum blijkt dat België eigenlijk tot de zwakkere leerlingen van de klas behoort op gebied van talent management. We moeten ons tevreden stellen met een schamele 18e positie op het lijstje van de toekomst, waarbij we het onderspit moeten delven tegen top drie landen Zwitersland, Singapore en Luxemburg.
Maar niet getreurd”, stelt Acerta Consult Director Peter Tuybens ons gerust. “Hoewel het me niet verbaast dat België nog geen plaatsje op het podium heeft veroverd, merk ik wel een verschuiving in ons huidige klimaat op. In steeds meer organisaties stijgt gelukkig de aandacht voor het menselijke kapitaal op de werkvloer, het kloppend hart van elk bedrijf.”

Bedrijven lijken stilaan tot de conclusie te komen dat het niet langer voldoende is om een persoon aan een job te verbinden louter aan de hand van een lege functiebeschrijving: als je enkel mensen kiest en ontwikkelt op basis van een standaardchecklijstje met competenties die afgevinkt kunnen worden, misluk je in I op 2 gevallen in je opzet.

Waarom? Je gaat simpelweg voorbij aan de individuele sterktes van mensen. Potentieel moet gecultiveerd worden. Als organisaties tijdens het selectieproces vaker zouden kijken naar wat mensen drijft in plaats van wat hun competenties zijn, kunnen ze beter inspelen op de talenten van mensen en vermijden ze dat mensen onnodig veel energie verbruiken bij het perfectioneren van competenties die voor hen toch niet natuurlijk komen, Op die manier kunnen we komaf maken met de enkele ‘high potentials’, en overgaan naar een wereld van ‘all potentials’ waarbij iedereen zijn sterktes in de verf kan zetten,

Carglass geeft voorbeeld
Een bedrijf dat draait op talenten. Toegegeven, het klinkt misschien idyllisch. Toch is het makkelijk voor organisaties om de talenten van hun personeel op een systematische en objectieve manier in kaart te brengen om zo te kijken of ze de juiste man op de juiste plaats hebben.
Een mooi voorbeeld hiervan is Carglass, dat zijn branch managers graag wou ondersteunen in hun verdere ontwikkeling door de ‘winning behaviours’ van elke manager in kaart te brengen. Daarna werd gekeken hoe de organisatie kon helpen om die sterktes samen met de werknemer verder te ontwikkelen. Hierbij vormt Carglass het schoolvoorbeeld van talent management op z’n best. Er wordt namelijk niet alleen ingezet op de inherente ‘drijfveren van mensen, maar die drijfveren worden ook nog eens bespreekbaar gemaakt.
Het is niet langer taboe om toe te geven dat je geen energie krijgt van administratieve taken of dat je niet echt houdt van de stress bij last-minute deadlines. In tegendeel, er wordt samen gekeken naar de aspecten waarin je wel uitblinkt en gezocht naar manieren om die vaker aan bod te kunnen laten komen in je job.


Letterlijk en figuurlijk
Zo’n professionele quality time tussen werknemer en werkgever werkt. Inzetten op talent verhoogt namelijk de employability van werknemers, en daar plukken beide partijen de vruchten van. Employability is immers niet meer of minder dan de fitheid in een job.
Globaal gezien blijft de hamvraag van de komende jaren voor Acerta Consult Director Peter Tuybens dus: ‘Hoe fit staat iemand in zijn job’? Een vraag die letterlijk en figuurlijk genomen mag worden. Eerst en vooral: is er een goeie fit met de job, en wordt er een stevige koppeling tussen talent en competenties gemaakt? Maar daarnaast ook: hoe fit is iemand in zijn job, en hoe graag gaat die persoon ’s morgens werken? Die fit in de gaten houden staat automatisch gelijk aan het inspelen op de sterktes van mensen, en het koesteren van menselijk kapitaal.”
(pt)