contact

 Naar u luisteren en vragen stellen, vind ik cruciaal. een voorstel van aanpak en inhoud is een voorstel, dat pas finaal is na grondige dialoog. Hier sta ik voor.

Listening to you and asking questions, I think it’s crucial. A proposal of approach and content is a proposal that is only final after thorough dialogue. This is what I stand for.

Peter Tuybens