over Peter

Peter Tuybens

Peter Tuybens

Peter Tuybens is gepassioneerd door het begeleiden van directie-teams en strategische workshops, het talentgericht coachen van topmensen, het adviseren van organisaties (en vooral hun mensen) in verandering.

Steeds het beste blijven halen uit mensen en teams vanuit sterkten is zijn professionele drijfveer.

Peter is master handelswetenschappen/marketing. Hij volgde een post master-opleiding inzake leren en ontwikkelen in bedrijven. 

Peter startte zijn loopbaan in 1981 als assistent in het hoger onderwijs. In 1988 werd hij eerst intern communicatie-trainer, vervolgens training coördinator en verantwoordelijke marketing/communicatie bij de Belgische marktleider in verzekeringen.

Vanaf 1996, na jaren freelance werk, besliste hij aan de slag te gaan als managing partner bij BCT Coaching & Training, waarvoor hij trainingsprogramma’s en individuele coachings verzorgt in en buiten Europa.

BCT Coaching & Training werd in 2008 gekocht door de HR-dienstengroep Acerta.  Peter was eerst Business Manager van het BCT-team, en sinds 2011 director en lid van het MT van Acerta Consult.

Sinds mei 2020 is Peter actief als senior coach en facilitator in binnen-) en buitenland voor mensen en teams in professionele organisaties. Hij coacht en faciliteert in het Nederlands, Frans en Engels.

Peter Tuybens is passionate about guiding management teams and strategic workshops, talent focused coaching of top people, advising organisations (and especially their people) in change.

Getting the best out of people and teams, based upon their strengths,  is his professional driving force.

Peter holds a master’s degree in commercial sciences/marketing. He followed a post master course in learning and development in companies.

Peter started his career in 1981 as an assistant at university. In 1988 he first became internal communication trainer, then training coordinator and responsible marketing/communication at the Belgian market leader in insurance.

From 1996, after years of freelance work, he decided to work as a managing partner at BCT Coaching & Training, for which he provided training programmes and individual coaching tracks in and outside Europe.

BCT Coaching & Training was acquired in 2008 by the Belgian HR services group Acerta.  Peter was first Business Manager of the BCT team, and since 2011 director and member of the MT of Acerta Consult.

Since May 2020 Peter has been active as senior coach and facilitator in Belgium and abroad, for individuals and teams in professional organizations. He coaches and facilitates in Dutch, French and English.