Peter Tuybens (59) coacht bedrijfstoplui: ‘Een coach moet confronterende vragen durven te stellen’
“Vroeger kwamen mensen pas naar mij als de dingen fout begonnen te lopen”, herinnert Peter zich. “Toen leek het bijna een straf om
hier terecht te komen. Dat is gelukkig veranderd, en maar goed ook. Op het moment dat iemand die jarenlang een technische functie
heeft uitgeoefend naar een leidinggevende rol doorgroeit, is het toch logisch dat die persoon wat hulp kan gebruiken in het wennen aan
de nieuwe aspecten van zijn job?”


De mensen die Peter in zijn kantoor op de Heizel begeleidt, staan vaak aan de top van grote bedrijven. Je stopt immers niet gewoon
met groeien zodra je de bovenkant van de ladder hebt bereikt. “We proberen mensen zoveel mogelijk comfort te bieden in het
uitoefenen van hun job, en we kijken naar de resultaten die behaald moeten worden, want de eisen zijn soms torenhoog in bepaalde
topfuncties. Ik krijg ook steeds vaker de vraag om te helpen bij tijdsbeheer. Een drukke job uitoefenen én op het einde van de dag nog
energie overhouden voor hobby’s en familie: niet eenvoudig.”


Wat de mensen die tegenover hem zitten nodig hebben, beïnvloedt de rol die Peter tijdens de coachingsessies opneemt. “Soms
merk ik dat iemand gewoon een klankbord nodig heeft, en op andere momenten moet ik de rol van uitdager op me nemen. Er zijn
mensen die hun beste ideeën pas krijgen als ze er met iemand over kunnen praten, en in de organisatie waarin ze werken is daar niet
altijd de ruimte voor. Een coach moet goed kunnen luisteren, maar moet ook vragen durven te stellen die confronterend zijn.”
En die aanpak durft te verschillen naargelang van de leeftijd van de mensen met wie hij samenwerkt. “Ik denk dat twintigers en
dertigers op een compleet andere manier leiding geven dan mensen die al langer met de functie vertrouwd zijn.”

“Wie al wat senioriteit heeft opgebouwd in een leidinggevende rol, heeft het soms moeilijk om zaken los te laten of autonomie te geven aan andere mensen, heb ik gemerkt. Daar coachen we ook op, want we merken dat daar vraag naar is van de jongere generatie in leidinggevende teams.”
En ook teamcoaching zit in de lift. “Maar denk niet dat we dan samen in de Ardennen in de bomen gaan klimmen. In plaats daarvan
leggen we de focus op het verbeteren van de samenwerking binnen een team. We geven tips om de communicatie vlotter te doenverlopen of laten collega’s benoemen welke eigenschappen of talenten ze van elkaar appreciëren. We onderschatten vaak de impact die zoiets kan hebben op de werking van een team.”