De rol van de leider is aan het kantelen. De nieuwe chef moet niet alleen leiden, coachen en verantwoordelijkheid nemen. Ook communicatief zijn,
teamwerk stimuleren en organiseren staan op zijn agenda. Vertrouwen en dialoog zijn cruciaal. De nieuwe generatie werknemers verwacht een baas
“op afroep”.

Peter Tuybens, directeur Acerta Consult, volgt de evolutie van dichtbij: “Tien jaar geleden bepaalde de chef meestal niet alleen wat zijn medewerkers moesten uitvoeren, maar vaak ook hoe dat moest gebeuren. De huidige generatie werknemers wil ruimte en een kader waarbinnen ze autonoom kunnen werken. Medewerkers verlangen daarbij constante feedback. Zeg me wat ik goed doe en waar ik kan verbeteren. Binnen dat gegeven bepaal ik zelf wel hoe ik mijn opdracht realiseer. Leidinggevenden hebben het daar vaak moeilijk mee.”

De mondigheid van medewerkers is gestegen. De chef moet de capaciteiten hebben om daarmee om te gaan,
weet Peter Tuybens: “Het team organiseren en stimulerenis van alle tijden. Maar commurnicatie wordt belangrijker. Leiders moeten het inzicht hebben dat dialoog cruciaal is. Communiceren betekent immers niet langer de zaken goed kunnen uitleggen. Luisteren is de boodschap bij goed leiderschap. Daar zien we nog veel groeipotentieel.Chefs hebben de neiging konijnen uit de hoed te toveren. Ze zijn succesvol wanneer ze zich empathisch opstellen, inspraak dulden en hun mensen de kans geven zelf met oplossingen af te komen.”


Dialoog
Voor vertrouwen en inspraak is dialoog nodig. Toch blijkt uit de jaarlijkse werknemersbevraging van Acerta dat één op de drie werknemers zelfs geen jaarlijks onderhoud heeft met de baas. 

Peter Tuybens: “Dat jaarlijks gesprek is niet zaligmakend, maar het ontbreken ervan is symptomatisch. Medewerkers moeten de kans kriigen geregeld samen te zitten met de chef en feedback te krijgen. Ik zie optimale dialoog als ‘on the spot’. Een goede leider deelt op elk moment zijn bevindingen. Hij of zij geeft feedback op goede en te verbeteren zaken en doet dat evenwichtig. Het goede krijgt de meeste aandacht. Alis je dan een jaarlijks gesprek hebt – wat medewerkers appreciëren- zijn er geen verrassingen meer. Alles is immers reeds besproken. De aandacht kan gaan naar de toekomst. We zien nu nog te vaak dat een leidinggevende alle frustratie een jaar bijhoudt. Dat werkt niet. Medewerkers vragen om meteen te weten wat goed is en waar ze nog kunnen groeien.”

Sturing
Een chef op afroep betekent niet dat mensen geen behoefte meer hebben aan sturing. Duidelijk maken wat de strategie inhoudt en welke de meerwaarde van het team is, blijft de taak van de leider. Er is nood bij de teamleden om zichzelf te organiseren. Maar uiteraard gebeurt dat binnen een kader van performance en afgesproken doelstellingen. “Een baas op afroep betekent dat je je niet hoort te bemoeien met de details van het werk. Je moet wel beschikbaar blijven. Kom niet af met oplossingen maar haal ze uit je mensen.” Tuybens pleit voor feedback in de loop van het jaar, gekoppeld aan een gepland jaarlijks gesprek. Bij Acerta heet dat de ‘me at my best- filosofie: “Die aanpak levert veel positiefs op. Medewerkers halen uit dergelijk gesprek veel energie. Het creėert een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Dat is de opdracht van de chef. Die moet zijn ‘mensenpark’goed onderhouden. Het zijn de mensen die het verschil zullen maken in een organisatie.”