Peter: “Net zoals veel organisaties aandacht besteden aan het onderhoud van het machinepark, zou er minstens evenveel aandacht moeten gaan naar het “mensenpark”.Dat gaat dan enerzijds over de invulling van de job voor de mensen die beginnen, maar anderzijds ook over het aan boord houden  én laten groeien van de reeds aanwezige werkkrachten.”

Peter: “Het valt ons de laatste jaren bovendien op dat de investeringen in persoonlijke ontwikkeling nog meer verschuiven naar on the job leren. Vroeger werden opleidingen collectief gegeven, nu gebeurt het steeds vaker gepersonaliseerd en op de werkvloer.”

Peter: “Toch zou ik daaraan willen toevoegen dat wanneer mensen bij mij enkel ‘tevreden’ zijn, dat voor mij niet voldoende is. Mensen moeten daarnaast vooral ook op hun best zijn, en de HR-afdeling moet hen daarin ondersteunen. Dat kan men bekomen met een goede interne mobiliteit, het definiëren van rollen in plaats van functies, enz.”

Peter: “Linkedln was de eerste grote cv-database waar mensen hun cv kunnen delen zonder argwaan op te wekken bij hun werkgever. Daarnaast is de transparantie tussen jongeren zeer groot, wat maakt dat ze van elkaarwetenwaar het aangenaam is om te werken, hoeveel je waar verdient, enz. Employer branding en de koppeling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en andere waarden zullen dus steeds belangrijker worden.”