Beheer niet je tijd maar je energie. Peter Tuybens van Acerta is het er roerend mee eens. Energie is onuitputtelijk als je rekening houdt met de drijfveren van je mensen.

Peter Tuybens is director Talent Development bij Acerta Consult: “Ik ben ervan overtuigd dat de bedrijven die in de toekomst het verschil zullen maken, die zijn welke maximaal inzetten op hun menselijk kapitaal. In een wereld waarin producten en diensten steeds meeI op elkaar gelijken, zullen de mensen meer dan ooit de beslissende factor zijn. Dat is de essentie, en het gevolg is dat goede en succesvolle organisaties nog meer zullen willen dat hun mensen op hun best zijn. We merken veel belangstelling voor onze Me@mybest®-aanpak. Ik zeg dan ook vaak bij wijze van boutade aan ondernemers dat ze, naast hun machinepark, ook hun mensenpark goed moeten onderhouden.”‘

Drijfveren

Tuybens legt meteen de link vanuit zijn ervaringswereld naar de inspiratienota van ETION:”ledereen heeft bepaalde drijfveren die steeds energie blijven leveren. Wie als drijfveer afwisseling in de job heeft, moet op die manier ingezet worden. Hoe meer afwisseling, hoe liever hij zijn job gaat doen en hoe meer energie hij eruit haalt. Toch is dat niet zo gemakkelijk als het lijkt. Je moet de drijfveren van mensen in kaart brengen, even goed als de competentiesdie gevraagd worden voor een functie. We moeten die match opzoeken en bepalen in functie van elke rol in een bedrijf. Soms ligt dat heel subtiel. Zo leert de persoon die graag afwisseling heeft ook het omgekeerde, zoals het ingaan op details. Misschien doet hij dat ook wel zeer goed in zijn drang om loyaal te zijn en hard te werken, maar kost het hem veel energie. En dat is niet goed op lange termijn.

“Breng de drijfveren van je mensen in kaart.”

Tuybens raadt dan ook bedrijven aan regelmatig te peilen naar de drijfveren van hun mensen. “Breng in kaart wat uw mensen energie kost en wat hen energie oplevert. Maak deze problematiek op zijn minst bespreekbaar, open een dialoog met je medewerkers en zoek oplossingen in functie van het individu. Dat is de start van een succesvolle aanpak.”

Druk

Waar geen goede match is tussen wat mensen in zich hebben en wat er van hen verwacht worrdt als output, ontstaan problemen, weet Tuybens: “Als dat niet besproken wordt, dan ontstaat druk op de mensen. Wie zelfstandig en autonoom kan en wil werken en constant door de leidinggevende gecontroleerd wordt, die krijgt het moeilijk. Daarom moet je het durven bevragen. Wat kan ik als leider doen om je toe te laten je job succesvol te doen? De leiding durft die vraag vaak niet stellen. “We maakten een top drie van antwoorden naar die vraag wat een leider best doet. Eerst en vOoral wil men waardering voor wat mnen doet. Daarnaast vraagt men om transparantie van de leidinggevende. En tot slot wilmen openheid in de dialoog.

“We zien in onderzoek dat CEO’s steeds meer de wil vertonen om met hun mensenpark aan de slag te gaan op deze manier. Welnu, pas als je weet wat mensen drijít en energie geeft, kan je hen inzetten op de beste plaats.”